Lekce
Fly jóga
FLY jóga je zábavné cvičení v sítích zavěšených ze stropu, při kterém posilujete a protahujete i svaly, o nichž jste dosud netušili, že je máte. FLY jóga je jedinečná v tom, že dává cvičení nový rozměr. Klasické jógové prvky se zde cvičí za pomoci sítě, která se využívá jako opora. Síť nám také umožňuje hlubší protažení. Můžeme se v ní vyvěsit, a tím dochází k dekompresi páteře, uvolnění obratlů a natažení ztuhlých svalů. Toto jiné cvičení neumožňuje. Zároveň se při FLY józe hodně pracuje s rovnováhou, což posiluje a zpevňuje všechny hluboko uložené svaly. A to ty, které normálně nejsme zvyklí používat.
Cvičení FLY jógy není omezené věkem. Od malých dětí až po babičky ji může praktikovat kdokoliv, kdo má chuť si hravou formou posílit a protáhnout celé tělo. Vyzkoušejte jí a ucítíte, že i vaše svaly pracují jinak a že se i vaše páteř krásně protáhla.
Jediné, co vám v cvičení FLY jógy může zabránit, je zdravotní omezení a těhotenství. Máte-li například potíže s tlakem nebo trpíte-li kardiovaskulárním onemocněním, není toto cvičení pro vás vhodné.


Fly jóga pro děti
FLY jóga pro děti je integrovaným přístupem k udržení zdraví a vnitřní pohody. Lekce se mimo jiné postarají o dobrou náladu a vnitřní pohodu vašich ratolestí. FLY jóga zajistí přirozenou potřebu pohybu dítěte. Umožňuje harmonicky a rovnoměrně rozvinout celý svalový komplex. Uklidňuje mysl a normalizuje nervový systém. Během praktikování FLY jógy se děti učí ovládat své tělo v jakékoliv poloze a rychle reagovat na změny poloh.

VÝHODY

- FLY Jóga umožňuje uvolnění páteře, což je důležité především pro školáky sedící půl dne v lavici
- Dokáže napravit držení těla a zakřivení páteře v raných fázích, aby se zabránilo rozvoji skoliózy
- Zbavuje děti bloků, pomůže v překonávání složitých emocí a harmonizuje náladu.
- Učí pozornosti při učení
- Pomáhá eliminovat obavy, pochybnosti a má schopnost otevírat hranice v komunikaci s ostatními dětmi

FLY jóga pro děti probíhá pomocí her a skupinových aktivit, každá hodina je unikátní a vaše ratolesti se vždy naučí něčemu novému.

Nechte svoje děti proletět a cvičit ve stavu bez tíže.

Power Joga
Lekce zaměřené na protažení a posílení celého těla a jsou vhodné pro začínající i pokročilé jogíny.
Jin jóga
Jin jóga má své kořeny v Taoistické teorii jin a jang. Je to pomalá, zklidňující forma jógy, při které dochází k uvolnění a protažení i hluboko uložených svalů, práci s hlubokou fasciální vrstvou a lubrikaci kloubů. Většina pozic je praktikována vsedě nebo vleže, často s použitím pomůcek. V Jin józe zůstáváme v pozicích delší dobu, zpravidla 3-5 minut, což umožní tělu plně zrelaxovat a může pak pracovat i v hlubších vrstvách. Jin jóga je vhodná pro každého bez rozdílu věku a zkušeností, neboť intenzitu cviků si řídí každý sám. Jin jóga doplňuje a vyrovnává naši jangovou (dynamickou) praxi a tím přináší do našeho života potřebnou rovnováhu.
Slow flow jóga
Slow Flow jóga je zaměřená na jemné a plynulé propojování jednotlivých pozic a jejich sladění s dechem. Hodina je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti a v jejím závěru vás vždy čeká příjemná hluboká relaxace


Restorative yoga
Restorative yoga invites us to slow down but be active and attentive to ourselves.
How?
By guided and natural for each of us movements, light twists, gentle backbends, hips and low back tension release poses, by stretch in a gentle way with props supporting all body parts.
With body and mind relaxed but nervous system awake we slow the heart rate and breathing, we increase blood flow to internal organs. It is a healing practice for the body and mind.
After these classes I feel spacious and rested, relaxed and full of compassion towards others and myself. I hope you would too.
These classes are inspired by Donna Farhi teaching.

Hatha jóga


Lekce začíná krátkou relaxací či meditací, po které následují vždy průpravné cviky zacílené na jemné rozhýbání celého těla. Průběh lekce je věnován jednotlivým pozicím, kdy je důraz kladen především na jejich správné provedení a zapojení dechu. Na závěr každé lekce následuje uvolňující relaxace. Lekce jsou vždy přizpůsobovány fyzické zdatnosti účastníků, platí však, že všichni cvičí dle svých možností a schopností. :)


Spirální jóga

Spirální jóga stojí na základech hatha jógy dle B.K.S. Iyengara. Tento uznávaný indický učitel mimo jiné obohatil jógovou praxi o řadu pomůcek, a tím zpřístupnil kvalitní cvičení jógy široké veřejnosti. Pomůcky nám pomáhají provést jednotlivé ásany správně, dle individuálních proporcí a možností každého z nás. Spirální jóga v sobě spojuje Iyengarovu propracovanou metodiku a principy anatomicky správného spirálního vedení pohybu. Inspiruje se také kineziologickými poznatky o liniích těla, které souvisejí s průběhem energetických drah v těle.

Lekce spirální jógy jsou typické individuálním přístupem a jsou určeny komukoli, kdo chce zvýšit svou fyzickou kondici, zpružnit a zpevnit své tělo a zlepšit jeho držení. Pomáhá zkvalitnit dýchání, upevnit fyzický i psychický střed, získat k našemu tělu větší citlivost a harmonizuje životní energii.

Celou lekci provázejí přesné a detailní instrukce. Pro individuálně správné a koordinované cvičení máme k dispozici již zmíněné jógové pomůcky (cihličky, bločky, pásky, balonky Sball). Kvalitní oporu zajišťuje nejen neklouzavá podložka, ale i zeď. Občas také zařadíme kratší dynamickou sekvenci. Svou mysl koncentrujeme na správné provedení ásan i na náš dech. Případně vnímáme i emoce, které mohou při našem cvičení vyvstat.

Více na www.spiralni-joga.cz
Vinyasa flow jóga
Mé hodiny jógy se nesou především ve stylu flow vinyasy, kdy velmi ráda a často počítám do pěti. Využívám také toho, co jsem se naučila od lektorky jin jógy z Kanady - Angely Jervis Read, inspiruji se školou Jivamukti i ashtangou. Velmi podstatná část v každé lekci je relaxace, poloha Šavásany, aby tělo mělo čas potřebné benefity z ásánové praxe uložit a došlo k napojení se na svůj vnitřní energetický zdroj. Nedílnou součástí mého života stejně jako jógové praxe je hudba a svobodná tvorba, ještě důležitější je ale ticho.
FeetUp Yoga
FeetUp No more risk of injuries, no more fear in being upside down!
Master safe inversions without pressure on the neck and spine.
No risk of slipping or tipping over.
Perfect for all levels.
Regular practice of the FeetUp asana makes healthy pure blood flow through the brain cells. This rejuvenates the cells, increasing thinking power and thoughts become clearer.
This Asana is the perfect tonic for those who tire easily. it ensures a proper blood supply to the pituitary and pineal glands. Our growth, health and vitality depend on the proper functioning of these two glands.
It develops the body, disciplines the mind and widens the horizons of the spirit.
Emotionally, inversions help us find our internal balance and poise when our lives are upside down….

Rezervace skupinových lekcí je platná hned po jejím odeslání (není nutné čekat na potvrzovací e-mail). V případě náhlých změn se na vás obrátí člen týmu LETSTUDIO.
Lekce probíhají při 3 a více rezervacích.